Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2022 en verder.

 

Regelnr. Nummer Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2021 Krediet inkomsten t/m 2021 Geboekt uitgaven t/m 2021 Geboekte inkomsten t/m 2021 Vrije ruimte t/m 2021
1 Programma 2
2 7160228 Verbouwing Brandweergarage Muiden 1.900.000 0 99.249 1.800.751
3 Programma 3
4 7160328 VBK Gebouw De Vonk 115.000 0 96.581 0 18.419
5 7190054 Vervanging p-automaten (p/14) 88.000 0 0 0 88.000
6 7190066 Zoutoplosser 57.450 0 58.681 0 -1.231
7 7190069 Zoutstrooier VW Crafter 1 37.950 0 37.950 0 0
8 7190082 Zoutstrooier groot nr. 1 7-BLP-3 MB 37.980 0 37.980 0 0
9 7190083 Zoutstrooier VW Crafter 2 37.950 0 37.950 0 0
10 7190084 Zoutstrooier groot VR-340-K VW A 37.700 0 37.852 0 -152
11 7190085 Zoutstrooier groot VR-827-N VW A 37.700 0 37.852 0 -152
12 7190086 Zoutstrooier klein VP-485-K VW T 39.600 0 151 0 39.449
13 7190087 Zoutstrooier klein Fuso Canter 39.600 0 39.600 0 0
14 7190097 Zoutsilo 172.000 0 0 0 172.000
15 7190098 Fundering zoutsilo 160.000 0 54.516 0 105.484
16 7210013 Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan 512.547 0 477.513 0 35.034
17 7210018 Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg 240.600 0 209.731 0 30.869
18 7210110 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 706.000 241.895 560.086 149.184 53.203
19 7210159 Rotonde Rijksweg-Churchillstraat 734.230 505.378 778.494 545.068 -4.574
20 7210172 Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 488.000 0 1.562 0 486.438
21 7210197 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 200.000 0 8.497 0 191.503
22 7210202 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 1.173.431 135.200 274.002 0 764.229
23 7210203 Aanpassing wegvakken overwegen 163.500 75.000 0 0 88.500
24 7210212 Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212 244.700 0 265.116 20.531 115
25 7210215 VBK Herinrichting Stationsgebied 500.000 300.000 334.642 298.320 163.678
26 7210216 OV Rijksweg 100.000 0 104.470 0 -4.470
27 7210221 Op.verl. Vlietlaan Pj193 86.314 0 20.206 0 66.108
28 7210224 Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg) 141.000 0 36.019 0 104.981
29 7210226 Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg 250.000 0 65.116 0 184.884
30 7210233 Emmaschool Lomanplein OV Pj 205 50.400 0 50.282 0 118
31 7210237 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 69.000 0 55.630 0 13.370
32 7210238 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018 69.000 0 0 0 69.000
33 7210239 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019 69.000 0 0 0 69.000
34 7210263 VBK herinrichting Spiegelstraat e.o. 350.000 0 189.845 0 160.155
35 7210264 Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18) 138.000 0 37.300 0 100.700
36 7210269 Busbaan en brug naar Krijgsman 202.070 0 73.508 0 128.562
37 7210277 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM 550.000 0 679.146 0 -129.146
38 7210278 Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen 7.425.000 3.772.687 6.376.966 3.772.687 1.048.034
39 7210281 Meubilair afvalbakken scheiding fracties 150.000 0 0 0 150.000
40 7210289 Brug Willem Bilderdijkpark 46.000 0 43.669 0 2.331
41 7210290 Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan 86.000 0 40.057 0 45.944
42 7210291 Herbouw brug in de Goog 152.000 40.000 152.014 40.870 856
43 7210301 Vestingplein 300.000 0 56.576 0 243.424
44 7210309 Laadplein 2020 75.000 0 6.715 0 68.285
45 7210312 Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 300.000 50.000 447.303 0 -197.303
46 7210314 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 384.000 0 254.580 0 129.420
47 7210324 Herinrichting Stationsgebied 1.910.000 800.000 306.685 0 803.315
48 7210336 Wegen Eikenlaan Pj 213 175.000 0 190.116 0 -15.116
49 7210360 OV Brediusweg 130.000 0 34.044 0 95.956
50 7210369 Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan 117.000 42.700 107.730 42.700 9.270
51 Programma 4
52 7160223 Breeduit aanpassing 420.000 0 149.842 0 270.158
53 7160313 Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen) 66.000 0 1.124 0 64.876
54 7160330 Dak Villa Zeezicht 515.000 0 692.698 75.000 -102.698
55 7160331 Renovatie dak Fort E Muiden 42.000 0 0 42.000
56 7160332 Pand Van Limburg Stirumlaan 2 560.000 0 561.415 0 -1.415
57 7210327 Uitv.krediet project Centrum Keverdijk 1.675.000 1.031.000 605.767 250.000 288.233
58 Programma 5
59 7120157 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 3.471.000 367.805 2.304.508 1.861.282 2.659.969
60 7120195 Urnenvoorziening Oude Begraafplaats 32.700 0 11.848 0 20.852
61 7120201 Upgraden begraafplaatsen 95.000 0 79.132 0 15.868
62 7120207 Riolering Vlietlaan Pj 193 1.976.936 202.800 461.255 1.312.881
63 7120210 Riolering Energiestraat Pj 203 414.000 0 352.714 290.507 351.792
64 7120212 Emmaschool Lomanplein riool Pj 205 523.000 0 697.767 170.147 -4.620
65 7120221 Uitbreiden Nieuw Valkeveen 276.000 0 276.194 0 -194
66 7120222 Revitalisering aula begraf. Bussum 486.479 0 485.575 0 904
67 7120223 Hekwerk begraf. Muiderberg 65.000 0 5.149 0 59.851
68 7120227 Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast 400.000 0 168.234 0 231.766
69 7120228 Afkop particuliere bij proj openb ruimte 230.000 0 0 0 230.000
70 7120229 Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 46.000 0 0 0 46.000
71 7120230 Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt. 115.000 0 0 0 115.000
72 7120231 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 57.500 0 0 0 57.500
73 7120232 Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer 34.500 0 0 0 34.500
74 7120233 Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst 57.500 0 0 0 57.500
75 7120234 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19 160.000 0 0 0 160.000
76 7120235 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019 230.000 0 97.968 0 132.032
77 7120236 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019 46.000 0 0 0 46.000
78 7120237 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19 115.000 0 0 0 115.000
79 7120238 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19 57.500 0 0 0 57.500
80 7120239 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '21 230.000 0 0 0 230.000
81 7120240 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2021 230.000 0 0 0 230.000
82 7120241 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2021 46.000 0 0 0 46.000
83 7120242 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '21 115.000 0 0 0 115.000
84 7120243 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '21 57.500 0 0 0 57.500
85 7120249 Riolering w. entree station N'en-B'um 440.000 0 0 0 440.000
86 7120250 Riolering Eikenlaan Pj 213 971.000 0 1.062.988 154.664 62.676
87 7120259 VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 500.000 0 51.152 0 448.848
88 7120260 VBK GOMM Muiderberg, van der Helstpark 500.000 0 250.372 0 249.628
89 7120261 VBK GOMM Muiden, Vesting Oost 250.000 0 65.286 0 184.714
90 7120262 VBK Riolering Oostereng deelplan 1 200.000 0 23.173 0 176.827
91 7210246 Plantsoen Vlietlaan Pj 193 234.891 0 56.647 0 178.244
92 7210254 Groencompensatie SAAone Echobos 65.000 65.000 0 0 0
93 7210274 Optimalisatie Naardertrekvaart 50.000 50.000 63.887 63.887 0
94 7210276 Aanleg passantenhaven 1.010.000 1.010.000 1.141.178 1.141.178 0
95 7210282 Vervangen populieren Gooimeer fase 1 140.990 0 0 0 140.990
96 7210283 Losloopgebieden 50.000 0 3.184 0 46.816
97 7210296 Vervangingsinvesteringen groen 2021 26.978 0 0 0 26.978
98 7210302 Beschoeiingen 2020 95.000 0 12.493 0 82.507
99 7210315 Plantsoen Beerensteinerlaan 239.000 0 175.428 0 63.572
100 7210320 Aanleg Tiny Forest 30.000 0 5.734 4.500 28.766
101 7210321 Bomenplan Muiderberg 320.000 22.500 0 0 297.500
102 7210326 VBK Woonschepen Singelgracht 50.000 0 52.092 0 -2.092
103 7210330 Boogbrug Oud Blaricumerweg 950.000 0 1.517.865 0 -567.865
104 7210331 Fietsbruggen Oud Blaricumerweg 970.000 0 309.047 0 660.953
105 7210335 Groen Eikenlaan Pj 213 100.000 0 112.069 0 -12.069
106 Programma 7
107 7160292 Integraal Kindcentrum Muiden 9.330.000 0 9.377.924 191.473 143.550
108 7160296 Voorb.krediet ren. Vondelschool 576.000 0 286.362 0 289.638
109 7160299 Voorb.krediet ren. Goois Lyceum 984.659 0 35.017 35.017 984.659
110 7160300 Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger 849.779 0 312.433 0 537.346
111 7160301 Voorb.krediet nieuwbw Tweemaster 217.120 0 225.130 0 -8.010
112 7160302 VBK Nieuwbouw ONS 488.050 0 64.331 0 423.719
113 7160306 Nieuwbouw Min. Calsschool 143.360 0 0 143.360
114 7160316 Renovatie Juliana school/Dalton 2.384.720 0 2.161.983 0 222.737
115 7160317 Renovatie Indon school 1.783.620 0 1.666.592 0 117.028
116 7160323 Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A 500.000 0 161.336 0 338.664
117 7160333 Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc. 100.000 0 0 100.000
118 7190100 Gooilandschool verbeteren binnenklimaat 230.000 0 0 230.000
119 7200103 Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr) 44.000 0 0 0 44.000
120 7200104 Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr) 66.000 0 0 0 66.000
121 Programma 8
122 7160294 Sporthal Bredius 6.820.000 200.000 1.482.698 253.087 5.390.389
123 7160310 Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum 40.000 0 43.771 7.620 3.849
124 7160312 Opslagruimte Sportpark Zuid 188.100 0 11.283 1.932 178.749
125 7160324 Verbouwing Kantine en Terras NVC 62.000 0 67.480 6.768 1.288
126 7160327 Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij 200.000 0 6.961 193.039
127 7160329 VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO 75.000 0 97.402 0 -22.402
128 7170040 Hockeyveld Bredius 1.300.000 0 1.763.780 274.232 -189.548
129 7170047 Vervangingen Sport 2019 110.000 0 97.758 17.108 29.350
130 7170048 Vervangingen Sport 2020 210.000 0 234.408 39.419 15.011
131 7170052 Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd 605.000 0 596.386 101.653 110.267
132 7170055 Ombouwen hoofdveld NVC 750.000 0 843.413 143.264 49.851
133 7170059 Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum 61.710 0 0 61.710
134 7210255 Renovatie toren Grote Kerk 578.735 90.000 564.061 81.000 5.674
135 7210257 Vervanging speeltoestellen 2018 190.080 0 68.211 680 122.549
136 7210258 Vervanging speeltoestellen 2019 178.025 0 8.165 5.000 174.860
137 7210271 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 3.578.296 236.881 -1.642.915
138 7210298 Vervanging speeltoestellen 2020 180.225 0 12.156 0 168.069
139 7210299 Vervanging speeltoestellen 2021 155.225 0 0 0 155.225
140 7210333 Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden 1.600.000 1.000.000 239.084 0 360.916
141 7210337 Spelen Mariahoeve 50.000 0 6.821 0 43.179
142 7210338 Openbare verlichting Mariahoeve 377.000 0 143.492 0 233.508
143 7210339 Groen Mariahoeve 246.000 0 66.634 0 179.366
144 7210348 Kunstwerken Burg. Van Wettumweg 1.400.000 0 735.582 0 664.418
145 7210352 Hoofdfietsroute/busbaan A'dam Straatweg 200.000 0 0 0 200.000
146 7210365 Speelvoorzieningen Westbatterijpark 144.000 44.000 138.186 0 -38.186
147 7210367 Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost 5.550.000 4.240.000 407.769 0 902.231
148 7210368 Vervangingsinvestering brug Hamerfort 75.000 0 3.834 0 71.166
149 7210371 Schoolstraat/Kapelstraat Bussum 149.500 0 49.446 8.615 108.669
150 7210372 Brug Regenwulp 66.000 0 25.337 0 40.663
151 7210373 VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 235.000 0 17.850 0 217.150
152 7210379 Openbare verlichting Am.foortsestraatweg 79.000 58.126 0 20.874
153 7210380 Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden 655.000 355.000 74.823 0 225.177
154 7210381 VBK Brug Hooftlaan 75.000 0 0 0 75.000
155 Programma 9
156 7160229 Gemeentehuis Muiden 2016 150.000 0 156.045 6.281 236
157 7180026 Vervangingsinvestering (Tractor wijk) 105.500 0 105.711 0 -211
158 7180043 Volkswagen Transporter (VD-662-L) 69.000 0 0 0 69.000
159 7180045 VW Crafter 48-BRN-6 69.000 0 57.439 0 11.561
160 7180068 VW Crafter 56-BRN-3 69.000 0 59.285 0 9.715
161 7180072 Isuzu TFS 86 D 69.000 0 64.831 0 4.169
162 7190063 Kassa en zuilen 50.000 0 0 0 50.000
163 7190072 Vaste werkplekken (5 jaar) 446.250 0 0 0 446.250
164 7190074 Fysieke hosts, acces switches, wifi 200.000 0 1.304 0 198.696
165 7190075 Werkplekvirtualisatie en backup 350.000 0 0 0 350.000
166 7190076 Storage & backup/core switches 210.000 0 0 0 210.000
167 7190077 Mobiele werkplekken/devices 2021 125.000 0 72.207 0 52.793
168 7190092 Fysieke hosts, acces switches,wifi 2021 140.000 0 0 0 140.000
169 7200097 Programma digitalisering 2021 355.000 0 342.934 0 12.066
170 Totaal 85.809.854 14.954.465 51.223.849 10.290.554 29.922.094

Voortgang lopende investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

 

Regelnr. Toelichting
Programma 2
2 Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
Programma 3
4 De raad heeft in februari 2022 besloten dat de kosten van het voorbereidingskrediet ten laste worden gebracht aan de algemene reserve. In 2022 wordt dit voorberedingskrediet afgesloten.
5 De planning is om het in 2022 te gaan uitvoeren. Afhankelijk van beleidskeuzes m.b.t. parkeerregulieringvorm. Bij uitbreiden van fiscaal parkeren kan dit een besparing opleveren door schaalgrootte.
7, 9 en 13 In 2022 zal nog nalevering van onderdelen plaatsvinden.
14 en 15 Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
16 en 17 In 2021 gefaseerd uitgevoerd wordt in 2022 afgerond. Levering materialen en capaciteit aannemer was in 2021 een probleem.
18 en 50 Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
20 Afhankelijk van de planning van WATERNET (beheerder dijklichaam) wordt dit in 2022 of 2023 opgepakt. Niet bekend is wat er aan voorbereiding door de gemeente gedaan moet worden.
21 Eerst nagaan òf en zo ja wanneer dit project wordt uitgevoerd. E.e.a. is afhankelijk van beschikbaar projectbudget (staat niet in meerjarenbegroting)
22 en 27 Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
23 Projectscope moet nog worden vastgesteld.
28 Het lichtplan wordt gemaakt, mogelijk dit project in 2022 in uitvoering.
29 Is in 2021 gedeeltelijk gerealiseerd fase 3 wordt in 2022 uitgevoerd
31 t/m 33 Aanbesteding in 2021 gerealiseerd, inventarisatie werkzaamheden zijn in 2021 gestart uitvoering werkzaamheden 2022.
34 Voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.
35 Werkvoorbereiding in 2021 gestart, momenteel worden de offertes getoetst, uitvoering werkzaamheden 2022.
36 Is qua uitvoering onderdeel Grex Bredius.
38 Subsidie inmiddels vastgesteld door provincie. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
39 Het uitvoeringsplan is nog in ontwikkeling en dit wordt in 2022 afgerond.
41 Werkvoorbereiding in 2021 gestart, opdracht gegeven aan contract aannemer Griekspoor, uitvoering werkzaamheden eerste kwartaal 2022.
48 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
49 Uitvoering werkzaamheden gestart in december 2021, de werkzaamheden worden afgerond begin 2022.
50 Laatste werkzaamheden in eerste/tweede kwartaal 2022.
Programma 4
52 Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
Programma 5
59 en 99 Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
60 Vanwege corona is besloten om in 2020/2021 geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook gewacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan er een subsidie worden aangevraagd en hebben wij dit uitvoeringsbudget nodig. In 2022 wordt gestart met een project om de crowdfunding op te starten. Vooralsnog is de verwachting dat ook in 2022 de restauratievergunning wordt aangevraagd.
62 en 91 Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
68 Werkzaamheden gereed in eerste kwartaal 2022.
69, 72 t/m 74 en 79 Projecten starten in 2022.
71, 80 t/m 82, 84 en 85 Projecten in uitvoering.
86 en 105 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
90 Op dit moment wordt bekeken of dit project überhaupt nog doorgaat. Waarschijnlijk is er geen noodzaak voor grootschalige rioolvervanging. Maar in plaats daarvan zou er wellicht onderhoudswerkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden aan de riolering en misschien ook aan de verhardingen.
95 Uitvoering in 2022.
96 Uitvoering in 2022. Er is nog meer onderzoek nodig i.v.m. de Regio.
100 Uitvoering als bouw Buiten de Veste gereed is.
103 en 104 Laatste werkzaamheden in eerste-/tweede kwartaal 2022.
Programma 7
108 en 112 Uitvoering start in 2023.
109 Het project wordt pas in 2023 uitgevoerd onder nummer 7160318. Het huidige krediet van kostenplaats 7160299 kan daardoor vervallen.
Programma 8
128 Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
136 Uitvoering in eerste-/tweede kwartaal 2022.
141 t/m 144 Uitvoering loopt tot bouwvakantie 2022. Daarna loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
148 Werkvoorbereiding in 2021 gestart. Momenteel worden de offertes getoetst en de uitvoering van de werkzaamheden in 2022
150 Uitvoering werkzaamheden is gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden medio tweede kwartaal 2022 zijn afgerond.
152 Vervanging lichtmasten en armaturen zijn uitgevoerd. De aansluitkosten facturen Liander zijn nog niet afgerond.
154 Voorbereiding on hold: Eerst definitieve toezegging dat er voldoende realisatiebudget is, anders heeft voorbereiding weinig zin.
Programma 9
158 Deze investering wordt meegenomen met eerstvolgende aanbesteding bedrijfsvoerstuigen 2022-2025.
162 De werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd.
163 t/m 168 De investeringen worden doorgeschoven naar 2022 als gevolg van vertraging HCI aanbesteding. HCI staat voor Hyper-Converged Infrastructure. In eerdere P&C-stukken ook wel aangehaald als: ‘de nieuwe (digitale) werkplekomgeving’.

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Terug naar navigatie - Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
Regelnr. Toelichting
Programma 3
37 Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
45 Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
Programma 4
54 Extra kosten tijdelijke stempelconstructie dak als gevolg van latere startdatum. Extra bouwkosten als gevolg van gestegen materiaalprijzen en marktwerking en gestegen legeskosten als gevolg van hogere bouwkosten. De financiële afronding vindt in 2022 plaats.
Programma 5
103 De investeringen Boogbrug - en fietsbruggen Blaricumerweg zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2022 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
Programma 8
128 Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
137 Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staat de nog niet gevoteerde krediet uit Programmabegroting 2021, omdat van dit krediet er in 2021 nog geen separate voorstel aan de raad is voorgelegd.

Regelnr. Omschrijving investering Totaal uitgaven Totaal inkomsten Toelichting
1 Programma 8
2 Overname activa ihkv tariefharmonisatie 800.000 0 Deze investering wordt volledig doorgeschoven naar 2022, omdat er met een aantal verenigingen nog discussies lopen.
Totaal 800.000 0