Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten/ Baten Realisatie 2020 Primitieve Begroting 2021 Begroting inclusief wijzigingen 2021 Realisatie 2021 Verschil (Bedrag) 2021 V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur L 5.880 4.209 4.623 5.390 -767 N
B -781 -823 -850 -968 118 V
Saldo van baten en lasten 5.099 3.386 3.773 4.422 -649 N
2. Veiligheid L 6.964 6.042 6.744 6.397 348 V
B -80 -52 -346 -277 -68 N
Saldo van baten en lasten 6.885 5.990 6.399 6.119 279 V
3. Openbare ruimte en verkeer L 10.159 9.602 10.898 10.170 728 V
B -2.622 -2.773 -2.638 -3.017 379 V
Saldo van baten en lasten 7.537 6.829 8.260 7.153 1.107 V
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme L 15.983 15.184 13.779 16.331 -2.552 N
B -11.522 -8.241 -9.551 -11.340 1.789 V
Saldo van baten en lasten 4.461 6.943 4.228 4.991 -763 N
5. Duurzaamheid en Water L 19.619 19.573 21.816 19.948 1.868 V
B -14.686 -14.804 -15.797 -15.003 -794 N
Saldo van baten en lasten 4.933 4.769 6.019 4.945 1.074 V
6. Werk en inkomen L 30.799 20.766 26.015 25.146 869 V
B -23.889 -12.925 -17.533 -17.801 268 V
Saldo van baten en lasten 6.910 7.841 8.482 7.345 1.136 V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd L 42.369 41.504 42.971 40.051 2.920 V
B -7.712 -6.377 -6.115 -2.592 -3.523 N
Saldo van baten en lasten 34.657 35.127 36.856 37.459 -603 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie L 7.997 7.336 7.568 6.983 585 V
B -1.245 -667 -665 -519 -146 N
Saldo van baten en lasten 6.752 6.668 6.903 6.464 439 V
Algemene dekkingsmiddelen L 1.951 1.431 1.848 1.414 433 V
B -91.917 -91.880 -97.500 -98.167 667 V
Saldo van baten en lasten -88.749 -90.448 -95.653 -96.753 1.100 V
Overhead L 18.024 18.227 18.314 17.840 473 V
B -616 -84 -84 -462 378 V
Saldo van baten en lasten 16.539 18.144 18.230 17.378 852 V
Onvoorzien L 0 50 10 0 10 V
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 50 10 0 10 V
Vpb L 0 0 0 0 0 N
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 N
Totaal Lasten L 159.745 143.925 154.585 149.670 4.915 V
Totaal Baten B -155.069 -138.625 -151.077 -150.146 -931 N
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.676 5.299 3.507 -476 3.983 V
Toevoegingen in reserves
Programma 4 L 513 0 4.087 4.087 0 N
Programma 5 L 0 0 130 130 0 N
Programma 9 L 685 0 195 195 0 N
Onttrekkingen reserves
Programma 3 B 0 0 0 0 0 N
Programma 4 B -1.397 -1.850 -1.855 -3.300 1.445 V
Programma 5 B -151 -21 -31 -30 0 N
Programma 6 B -659 -180 -315 -150 -165 N
Programma 7 B -392 -2.540 -565 -916 351 V
Programma 8 B -151 -158 -158 -158 0 N
Programma 9 B -3.124 -550 -4.995 -3.918 -1.076 N
Gerealiseerd saldo reservemutaties -4.676 -5.299 -3.507 -4.061 554 V
Gerealiseerd resultaat 0 0 0 -4.537 4.537 V