Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is het beheerplan spelen geactualiseerd.

De heringerichte inclusieve speellocatie de Kazernestraat is geopend. Als gevolg van initiatieven uit de samenleving zijn twee speellocaties (skatepark Westbatterijpark en calisthenics gemeentehuis) gerealiseerd. Op meerdere speellocaties verspreid over de gemeente zijn toestellen vervangen.