Toelichting

--

Kwaliteit

Zoals elk jaar is een deel van ons bomenbestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voort komen zijn opgepakt. Bij de aanplant van bomen hebben wij kritisch gekeken naar de plantlocatie, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met de bijdrage die een boomsoort levert aan de biodiversiteit. De voorbereiding van het vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid is gestart, maar krijgt in 2022 een vervolg. De functie die deze bomenrij vervult voor vleermuizen en de inpassing in het landschap vraagt een zorgvuldige voorbereiding.

Het ontwikkelen van een Visie voor 't Mouwtje heeft voorrang gekregen op het uitvoeren van een bomenonderzoek. In 2022 wordt dit onderzoek met prioriteit opgepakt. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de hoeveelheid en de spreiding van bomen in onze gemeente en naar de bijdrage die bomen leveren aan het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van het toetsingskader voor de kapvergunningen zodat wij ook in de toekomst voldoende bomen in onze gemeente hebben.