Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken versterkt. Ook is op regionaal niveau overleg opgestart met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het opstellen van een samenwerkingsagenda. In het kader van het programma Zorg Dichterbij hebben we deelgenomen aan  de regionale bijeenkomst van ziekenhuis Tergooi om samen in één dag een aanpak voor knelpunten in de zorg te bedenken, zoals de verbetering van de onderlinge afstemming over hulp en zorg bij cliënten in de thuissituatie. 
Met zorgaanbieders en woningcorporaties is in 2021 actief overleg gevoerd over de woonopgave voor ouderen en kwetsbare doelgroepen.