Toelichting

--

Kwaliteit

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor het onderdeel Wmo-vervoer per 1 januari 2021 in te besteden, is gerealiseerd. De eigen Vervoer BV is ondergebracht bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Aan de succesvolle implementatie ging heel veel voorbereiding  vooraf. De transitie van de Wmo-taxi is goed verlopen. Met de uitvoeringsdienst is daarna nauw contact  gehouden over de effecten van de veranderingen in het Wmo-taxivervoer. De klanttevredenheid was over het algemeen goed. Dat gold ook voor onze contacten met Vervoer BV. Wijzigingen en klachten werden snel door Vervoer BV opgevolgd. We constateren dat de inbesteding o.a. een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft opgeleverd.