Toelichting

--

Kwaliteit

De ondersteuning van inwoners bij het nemen van no-regret maatregelen wordt door Wattnu met verschillende campagnes vormgeven. Om alle inwoners te kunnen ondersteunen zijn er campagnes voor grote en voor kleine maatregelen. Wattnu ondersteunt de gemeente met het aanvragen van diverse subsidies door het maken van plannen. De ontvangen subsidie gelden worden door Wattnu ingezet om inwoners ook financieel te kunnen ondersteunen.

Voor de huiseigenaren zijn er doorlopende collectieve inkoopacties. Elk jaar wordt er in het voorjaar actief een campagne gestart en per campagne wordt er in zowel voor als najaar twee inwonersavonden georganiseerd, één voor isolatiemaatregelen en één voor zonnepanelen. Door corona zijn de mogelijkheden voor woning opnames beperkt geweest. Een alternatief is gevonden in digitale energiegesprekken gecombineerd met een waardebon voor kleine maatregelen. De drempel voor de digitale energiegesprekken blijkt hoog voor inwoners. 
Er worden diverse nieuwe campagnes bedacht om inwoners te bereiken. In samenwerking met de woningcorporaties worden juist die inwoners bereikt die de extra ondersteuning en de subsidiegelden (in de vorm van de waardebonnen) goed kunnen gebruiken. In samenwerking met de woningcorporaties en buurtplatformen zijn er in een aantal wijken voor de huurders energieklusdagen georganiseerd waarbij energiebesparende producten beschikbaar zijn gesteld. Deze klusdagen zijn  een groot succes geweest.  
De wijkaanpak met inwoners heeft in Naarden Vesting geleid tot het Glasproject waarbij het een pilot is opgezet waarbinnen deelnemende inwoners vergunningsvrij beglazing kunnen vervangen voor geselecteerde isolerende beglazing. De voortgang van de pilot is door omstandigheden vertraagd. De evaluatie van de pilot zal plaatsvinden in Q1 2022. 

In Muiderberg wordt de wijkaanpak met inwoners vorm gegeven rondom een concreet warmte-initiatief, het aanleggen van een coöperatief warmtenet. Deze wijkaanpak is gericht op het daadwerkelijk bewegen van inwoners om deel te nemen aan het warmtenet.