Toelichting

--

Kwaliteit

Afgelopen jaar was de overlast van de eikenprocessierups behoorlijk minder dan de jaren ervoor. De weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2021 hebben hier een grote rol in gespeeld, maar het is niet uit te sluiten dat dit deels ook het effect was van inzaaien van bermen en plaatsing van nestkasten voor mezen in de nabijheid van eiken. Op basis van de resultaten van 2021 zetten we deze wijze van bestrijding voort in de 2022. We blijven de actualiteit volgen voor komend seizoen.

De bestrijding van de Japanse duizendknoop geeft op een aantal plaatsen niet het gewenste resultaat. Hiervoor gaan we in 2022 een aantal proeven starten waarvan de resultaten basis zullen zijn voor aanpassing van het werkprotocol.

De aanwezigheid van de reuzenberenklauw blijft stabiel, waardoor aanpassing aan het werkproces niet nodig is en wij in het kader van efficiënt omgaan met het budget alleen ingrijpen op de locaties waar de aanwezigheid van reuzenberenklauw leidt tot overlast.