Toelichting

--

Kwaliteit

Voortschrijdend inzicht laat zien dat de complexe projecten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gestart met de omgevingstafels. De gemeente Gooise Meren initieert deze omgevingstafels bij start van het initiatief. Bij minder complexe projecten kan de initiatiefnemer participatie zelf vormgeven volgens de checklist vroegtijdige burgerparticipatie. In 2020 komt een voorstel waarbij complexe en minder complexe projecten worden gedefinieerd.