Toelichting

--

Kwaliteit

Ongevallen kunnen diverse oorzaken hebben. Daarom zijn we in 2021 gestart met een risicoanalyse van het verkeerssysteem. Daarbij kijken we dus breder dan alleen de locaties waar al ongevallen plaats hebben gevonden. 
In 2021 heeft de gemeente het praktisch verkeersexamen voor de basisscholen ondersteund door samen met Veilig Verkeer Nederland de organisatie er van te regelen en door examenroutes vast te stellen en te realiseren. 
De mobiliteitsvisie heeft schoolzones als een bruikbaar instrument gekwalificeerd bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Door een groot aantal personele wisselingen zijn de bestaande schoolzones in 2021 nog niet geëvalueerd. Aan deze actie wordt gevolg gegeven door in 2022 aan het college een voorstel voor te leggen over een gestandaardiseerde vorm.