Toelichting

--

Kwaliteit

Er is dit jaar een start gemaakt met de inventarisatie. De provincie voert de regie.

Wij hebben een inventarisatie van onveilige routes en knelpunten gemaakt vanwege het Mobiliteitsplan Gooise Meren.