Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is een aantal verkeerslichten aangepast, zodat ze aan de centrale van de provincie Noord-Holland kunnen worden gekoppeld. Met deze koppeling bewaakt de centrale het functioneren van de verkeersinstallatie (verwerkingscapaciteit van het autoverkeer, opheffen storingen).

Op landelijk niveau zijn discussies gaande om op veel wegen voor doorgaand verkeer de maximum snelheid te beperken tot 30 km/uur. Wij hebben hierin geparticipeerd door deel te nemen aan het landelijke project "Het Nieuwe 30". Naar aanleiding daarvan zullen plannen worden ontwikkeld om 50 km/uur wegen af te waarden naar 30 km/uur wegen.