Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is het uitvoeringsplan Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren vastgesteld. In dit plan is omschreven op welke wijze de biodiversiteit in het beheergebied van de gemeente kan worden versterkt. Voor een groot deel betreffen dit aanpassingen in de wijze van beheer. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het beheerplan groen dat eveneens is vastgesteld in 2021.