Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij geen maatregelen genomen in het kader van 'waterbestendig (her-)inrichten en (ver-)bouwen.