Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben we gewerkt aan de handreiking duurzaam ontwikkelen voor initiatiefnemers en de hierbij behorende website.  Deze handreiking en website zijn bedoeld voor het gesprek met initiatiefnemers over duurzaam ontwikkelen. Voor dit gesprek is een website gemaakt en zijn maatregelen voor de thema's biodiversiteit, klimaatadaptatie, energie en materiaalbewust opgesteld. De handreiking en website kunnen in 2022, na goedkeuring door het college, worden gebruikt in de gesprekken met initiatiefnemers.