Toelichting

--

Kwaliteit

Vanuit het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MN) zijn meerdaagse trainingen verzorgd voor onze BOA's over het herkennen van ondermijningssignalen, de bevoegdheden als toezichthouder en het rapporteren. 

Er is een samenwerking aangegaan met de Bibob Academie om voor het team APV/Bijzondere wetten een incompany training Wet Bibob te verzorgen, de training zal in 2022 plaatsvinden. 

Naar aanleiding van de motie Nuij (VVD) bij de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025, is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionaal Bibob Team in samenwerking met omliggende gemeenten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt verder uitgevoerd en afgerond in 2022.