Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg van de gemeente. In dit overleg worden de casussen beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt.