Toelichting

--

Kwaliteit

De  integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij werken hierbij samen met zowel interne als externe partijen.