Toelichting

--

Kwaliteit

De woonomgeving moet een plek zijn waar iemand zich thuis, vrij  en veilig voelt. Veiligheid in de buurt heeft invloed op het woongenot van inwoners, op de veiligheidsgevoelens en op het vertrouwen in de samenleving en de rol van de overheid daarin. 
Wij hebben in 2021 de signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg, met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. Indien signalen vragen om een aanpak dan wordt er integraal samengewerkt. 
In 2021 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarop een tijdelijk huisverbod kon worden ingezet.  Wij hebben de wet aanpak woonoverlast verder vormgegeven.