Toelichting

--

Kwaliteit

Met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten, maken we afspraken over het woningbouwprogramma. Hierbij sturen we op een minimale verdeling 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment. De compensatieregeling biedt de gemeente een instrument om regie te voeren op de realisatie en spreiding van betaalbare woningen in de gemeente. Afspraken over woningen in het middelsegment, worden anterieur vastgelegd. 

In maart en april zijn productieafspraken, en daarmee ook prestatieafspraken, gemaakt met vijf van de zes corporaties in de gemeente. Het doel is dat in 2025 de voorraad sociale huurwoningen gegroeid is naar een omvang van 5.800 woningen om in de woonbehoefte te voorzien. 

De gemeente heeft in 2021 onderzocht of de introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen, zinvol en effectief is. In gemeenten waar dergelijke leningen zijn ingevoerd blijkt dat ouderen er niet of nauwelijks gebruik van maken. Mede vanwege de beperkte ambtelijke capaciteit heeft het college besloten een dergelijke lening niet in te voeren. 

In 2021 is de taskforce versnelling sociale woningbouw succesvol van start gegaan met het opstellen van een Kansenkaart van kansrijke locaties voor sociale woningbouw en het achterhalen van knelpunten in de realisering van sociale huurwoningen. Als knelpunten zijn aangemerkt: interne processen, gebrek aan ambtelijke capaciteit en aanbestedingsprocedures. Inmiddels zijn middelen beschikbaar gesteld om ambtelijke capaciteit aan te vullen en de interne processen te stroomlijnen, in het voorjaar 2022 willen we komen tot afspraken over aanbesteding van sociale woningbouw.