Toelichting

--

Kwaliteit

De renovatie van de speelruimte bij de Kazerne Muiden is in samenwerking gedaan met de 'Speeltuinbende', met kinderen en met inwoners en heeft geresulteerd in een nieuwe  toegankelijke speelplek.