Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben we op diverse plaatsen de oevers hersteld. Wij signaleren dat ons inzicht in de staat en de hoeveelheid te onderhouden oevers beperkt is. Dit gaan we in 2022 in kaart brengen.