Toelichting

--

Kwaliteit

Tot de zomer van 2021 is deelgenomen aan de pilot: https://weerbaar-bestuur.nl/pilot-integrale-beveiliging. Er zijn diverse projecten uitgevoerd ter versterking van de weerbaarheid in Gooise Meren. De pilot heeft geresulteerd in het platform Weerbare Overheid: https://weerbareoverheid.nl/