Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de governance en focus van ons binnen de MRA gewijzigd, met als doel betere samenwerking en toename van de effectiviteit.