Toelichting

--

Kwaliteit

•    Wij hebben geïnvesteerd in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun buurt. We hebben ons met        name gericht op de georganiseerde groepen inwoners.
•    De samenwerking met burgerinitiatieven hebben wij in 2021 voortgezet en hebben door de situatie rond Covid vooral online plaatsgevonden. 
•    Bij actuele veiligheidsinformatie in de buurt zijn burgerinitiatieven geïnformeerd. Dit heeft zowel digitaal als in bijeenkomsten plaatsgevonden.

•    Belangrijke thema’s waar de buurtinitiatieven bij betrokken waren zijn overlast, verdachte situaties en criminaliteit in de wijk, zoals woninginbraken en fietsdiefstallen. 
•    Op meerdere momenten zijn op de sociale media kanalen en in de lokale kranten berichten gedeeld om inwoners te informeren over verschillende veiligheidsthema’s. 
•    Inwoners die zich melden bij de gemeente met veiligheidsthema's zijn indien mogelijk geïnformeerd over de wijze waarop zij zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid. 
•    Bij flyeracties, presentaties en promotieacties en wijkschouwen over veiligheid waren wij aanwezig.
•    Er is in samenwerking met de politie in oktober 2021 is een veiligheidsdag georganiseerd. Op straat hebben we inwoners geïnformeerd over verschillende veiligheidsthema’s. Met  name het onderwerp cybercrime is daarbij besproken.