Toelichting

--

Kwaliteit

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is ervoor gekozen om geen evaluatie te doen van de p&c cyclus. De gemeenteraad is hierover op 14 november 2021 met een raadsmededeling geïnformeerd .