Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben geïnvesteerd in onze jeugd door:

  • Jongeren actief te benaderden 
  • Inwoners zijn geïnformeerd hoe zij zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan. Versa Welzijn is hierbij een belangrijke partners.

In samenwerking met de politie is er handhavend opgetreden, waarbij extra aandacht was voor hotspots. Er zijn geen nieuwe jeugdgroepen in beeld gekomen waarbij de dynamiek van de groep of individuele problematiek in kaart moest worden gebracht, omdat er geen sprake was van complexe, structurele of ernstige jeugdoverlast.


Er zijn geen (voorwaarschuwingen voor) gebiedsontzeggingen (APV artikel 2:78) opgelegd, omdat er geen personen in beeld zijn gekomen die hiervoor in aanmerking kwamen wegens structurele of ernstige overlast.