Toelichting

--

Kwaliteit

Er zijn in 2021 middels klein onderhoud kleine verbeteringen aangebracht die het gebruik van garages comfortabeler hebben gemaakt. De betalingsmethoden in parkeergarages zijn met contant geld en met een bankpas.  Contracten met schoonmaakbedrijven zijn geëvalueerd en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden.