Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid: 
•    De wijkbrandweer is samen met de gemeente voor brandveiligheidsthema's, zoals brand veilig wonen, ingezet in de wijk.
•    Rond diverse veiligheidsthema's is informatie op de website gepubliceerd. De website blijft een belangrijk kanaal om informatie te    delen.
•    Wij hebben nog geen voorlichtingen gegeven op scholen over veiligheid. Scholen hebben nog niet aangegeven hier behoefte aan te hebben.
•    Lokale en regionale initiatieven zijn waar mogelijk gepromoot.