Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is met verschillende ketenpartners en burgers verbinding gelegd op het gebied van brandveiligheid. De inzet was gericht op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.