Toelichting

--

Kwaliteit

De behoeftes vanuit recreatie en toerisme worden kenbaar gemaakt bij de relevante projecten die betrekking hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid, o.a. bij de snelfietsverbindingen die in MRA-verband in voorbereiding zijn.