Toelichting

--

Kwaliteit

De  herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is afgerond. De toegang naar het gemeentehuis is voor visueel beperkte mensen aanzienlijk verbeterd. De  medewerkers van de afdeling Burgerzaken en Frontoffice kregen dit jaar follow up training op de nulmeting uit het voorgaande jaar. Dit was een training ter verbetering van toegankelijke dienstverlening. De training is goed bevallen en heeft ook geleid tot groter bewustzijn van onbedoelde buitensluiting.