Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is in opdracht van de provincie een tweede adviesbureau aan de slag gegaan met concretiseren van routes en ramingen. Dit rapport zal gereed komen begin 2022. Dit rapport levert een goede basis voor de gemeentelijke vervolgstap: uitwerken en detailleren van routes en ontwerpen tot concrete projecten.