Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn besluitvormingsprocessen in regiogemeenten geharmoniseerd, zodat de inbreng van de gemeenteraden bij besluiten in de regio op een gelijke manier gewogen worden.