Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 heeft het rijk bepaald dat de nieuwe wet Inburgering werd uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarbij is ook bekend geworden dat het niet noodzakelijk is om een aparte verordening Inburgering vast te stellen, maar dat onderwerpen betreffende inburgering kunnen worden meegenomen bij het herformuleren van de verordening participatie. Deze verordening wordt opgesteld in 2022.