Toelichting

--

Kwaliteit

Het nieuwe regionale beleidsplan is eind 2021 in alle regiogemeenten vastgesteld en heeft als looptijd 2022-2025. Het beleidsplan heeft als doel dat inwoners zo lang en zo zelfstandig als mogelijk veilig en beschermd thuis wonen. Ook wanneer het gaat om inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of  op afstand 24/7 toezicht nodig hebben. 
De regionale uitvoering en lokale uitwerking (van met name de acties onder de  noemer Preventie en perspectief en de huisvestingsopgaven) nemen aanvang in 2022.