Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de Regionale koers voor de regio vastgesteld. Deze regionale koers is één van de bouwstenen van onze lokale omgevingsvisie. De ontwerp omgevingsvisie wordt in 2022 ter visie gelegd.