Toelichting

--

Kwaliteit

Het regionale Werkgever Servicepunt (WSP) is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel en om werkzoekenden te matchen met een werkgever. Door een goede matching zijn werkgevers geholpen met continuïteit in hun bedrijfsvoering, en worden werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk  begeleid, om daarmee te voorkomen dat zij (langdurig) in een uitkeringssituatie geraken. 

In 2021 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor het oprichten van het regionale Mobiliteitsteam (RMT) met als doel om snel ander werk te vinden voor mensen die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn of dreigen te verliezen. Het RMT is een samenwerkingsverband van het WSP met de regiogemeenten, het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen. 

Het RMT is vanaf augustus operationeel en heeft werkzoekenden, ZZP-ers en werknemers geholpen die hun baan dreigden kwijt te raken wegens de gevolgen van de coronapandemie. Het RMT heeft werkgevers ondersteund met advies en matches van werknemers naar een nieuwe werkplek. Vanuit het RMT is contact geweest met 800 bedrijven om de gevolgen van corona op deze bedrijven te bespreken, en te adviseren over tijdelijke in- en uitleen van personeel of het verstrekken van juridisch advies. Daarnaast is ervoor gezorgd dat bedrijven met onderbezetting zijn gekoppeld aan bedrijven met overbezetting. Ongeveer 50 bedrijven zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan.