Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij het strategisch Beleidsplan en Actieplan Mantelzorg opgesteld, dat nu in een afrondende fase zit. Het beleidsplan wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld. De opbrengst van de pilot Klantreis en de input van het panel van mantelzorgers nemen we hierin mee. Zo bleek dat er onbekendheid is met bestaande instrumenten die bijvoorbeeld mantelzorgers helpen inzicht te krijgen in de eigen draaglast en draagkracht, zoals het instrument Bord(je) Vol. Er blijken tegelijk ook kansen te zijn om met dergelijke instrumenten de handelingsverlegenheid die professionals soms hebben richting mantelzorgers, weg te nemen. Uit de gesprekken met mantelzorgers kwam naar voren dat zij vaak vraagverlegenheid hebben en (te) laat hulp inroepen. Ook de route naar mantelzorgondersteuning bleek niet duidelijk. Deze en andere aandachtspunten zullen als verbeterkansen in het beleidsplan en actieplan worden meegenomen.