Toelichting

--

Kwaliteit

Naar aanleiding van de pilot Toegankelijkheid Centrum Bussum zijn 80 obstakels verwijderd. De vervolgactiviteiten met de ondernemers zijn voorlopig opgeschort, in verband met de moeilijke positie van veel winkels als gevolg van de Corona lockdown