Toelichting

--

Kwaliteit

Zowel regionaal als lokaal zetten we in op compactere winkelgebieden. Dit hebben we in 2021 concreet toegepast bij onder andere de afweging van verzoeken tot vestiging. We voegen geen detailhandel meer toe op solitaire locaties.