Toelichting

--

Kwaliteit

In het regionale Werkplan Werklandschappen werken we in de regio samen aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is en blijft het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging.