Toelichting

--

Kwaliteit

De gemeenteraden hebben de Regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 vastgesteld, inclusief (lokale) amendementen. Deze agenda en de amendementen zijn vervolgens uitgewerkt in de vorm van een werkdocument waarin de plannen zijn opgenomen waarvoor draagvlak bestaat bij alle raden in de regio. De raden zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de samenwerkingsagenda.