Toelichting

--

Kwaliteit

Aan de hand van sturingsprofielen hebben wij in 2021 beoordeeld wat ons financieel en maatschappelijke belang is dat we in de samenwerkingspartijen hebben.