Toelichting

--

Kwaliteit

De uitvoering van het nieuwe Onderwijskansenbeleid is eind 2020 gestart en verloopt volgens planning. In 2021 zijn SKBNM en Versa Welzijn begonnen met projecten (zoals Ouder & co) om ouderbetrokkenheid te vergroten. De eerste ervaringen zijn positief. De projecten worden in 2022 voortgezet.