Toelichting

--

Kwaliteit

Er zijn in 2021 vele kleinschalige werkzaamheden verricht binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. Er zijn gebreken in de weg hersteld, worteldruk in trottoirs is weggenomen waardoor deze weer vlak zijn en goed toegankelijk. Verder zijn oneffenheden in het straatwerk hersteld zodat er geen water meer op straat blijft staan.

Het reguliere planmatige onderhoud van het areaal wegen wordt systematisch beheerd. Wat in 2021 is uitgevoerd is weergegeven in de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

We hebben een start gemaakt met de actualisatie van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte voor Gooise Meren.