Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is met het Mobiliteitsplan een parkeervisie voor Gooise Meren vastgesteld.
In 2021 zijn de vergunningen voor 2022 georganiseerd. Verder is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe parkeerverordening, met nadere beleidsregels voor parkeren en met aanpassingen aan de Richtlijn voor parkeernormen. Er is een procedure gestart om het parkeervergunningengebied in Bussum uit te breiden met twee gebieden.