Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is een start gemaakt met het concreet maken van de Uitvoeringsagenda.We zijn bezig om enkele prioritaire projecten uit te werken naar projectplannen.