Toelichting

--

Kwaliteit

Dit project ligt op schema. Taxaties van de verschillende objecten zijn uitgevoerd en besproken met de betreffende verenigingen.