Toelichting

--

Kwaliteit

Bewonersparticipatie bij het beheer van de buitenruimte is een onderdeel van de reguliere werkprocessen. Bij bewonersinitiatieven stimuleren wij dat het initiatief niet beperkt blijft tot een nieuwe aanleg maar dat juist ook een deel van het toekomstige beheer door de inwoners wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Samen Sneller Duurzaam elke drie weken een artikel geplaatst op de gemeentepagina om onze inwoners te informeren en te stimuleren over duurzaam tuineren.